Consultoria

  • Lideratge
  • Desenvolupament directiu
  • Equips d'alta competència
  • Gestió de processos de canvi
  • Assessoria estratègica i d'organització

Contacte

About.me LinkedIn Email

Serveis lingüístics

  • Traducció jurada CA ↔ ES
  • Traducció empresarial, jurídica, tècnica, publicitària...
  • Correcció d'estil i ortogràfica
  • Classes de català per a directius

Contacte

LinkedIn Email